Opholdsplads tæt på Skjoldhøjskolen, til læringsrum og udeskoleundervisning om skove, enge og botanik