Svævebane til nærleg og picknikhus til ophold med borde og bænke