14-06-2013

BYGHERRE AARHUS KOMMUNE

RENOVERING AF VESTRE KIRKEGÅRD

RENOVERINGSÅR 2012

Arbejdet med renoveringen af toiletafsnittet til Vestre Kirkegårds Store Kapel startede i 2011 og blev afsluttet i 2012.Kapellet blev bygget for at overtage begravelserne fra byens kirker, og derfor var det vigtigt, at kapellet fik et kirkelignende udseende.


Bygningen er i nygotisk stil i gule mursten og med røde teglsten på taget. Den tårnlignende bygning er 20 meter høj.SEELAND LANDSKAB

14-06-2013

http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Doedsfald/Aarhus-Kommunes-Kirkegaarde/Vestre-Kirkegaard/Natur-paa-Vestre-Kirkegaard.aspx

14-06-2013

http://tanker-i-gang.dk/turforslag/vestrekirkegaard/kapeller/store.htm