BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Ny bygning i Mindeparken.

Tekst af Anne Kai

Offentligt toilet i Mindeparken i Aarhus

Fleksibel løsning
Bygningen er en del af en bygningsserie med en fleksibel planløsning og optimal tilpasning til omgivelser og kontekst.

Bæredygtige materialer
Bygningen opføres med bæredygtige materialer, en let konstruktion med træbeklædning på alle facader og med miljøvenlig isolering. Træet til facadebeklædning er varmehandlet ud fra miljøhensyn.

Lave driftsomkostninger
Bygningerne er udstyret med et genveksanlæg der genvinder den varme der er i bygningen og bygningens lys styres med automatisk tænd- og slukfunktion.

Vandalsikret interiør
Indvendigt er toiletbygningen udført med moderne inventar, der er brugervenligt og som kan genanvendes. Saniteten der er benyttet er miljøvenlig produceret og der er etableret vandbesparende armaturer.

Fuld tilgængelighed
Toiletbygningen er tilgængelig for alle og opfylder BR18, SBI og krav og vejledninger om tilgængelighed.

 

 

Yderligere oplysninger om Mindeparken:

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/arrangoeriaarhus/Home/Vaelg-sted/Parker-og-groenne-omraader/Mindeparken.aspx?sc_lang=da

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2014/November/Mindeparken-er-i-en-klasse-for-sig.aspx

http://www.aarhus.dk/~/media/Subsites/Arrangoer-i-Aarhus/Vaelg-sted/Groenne-omraader/Mindeparken/PDF-Download/Mindeparken-beskaaret-hvid-kant.pdf

http://www.co2030.dk/da/Klimaindsatsen/Bygninger-og-boliger/Aktiviteter/Gaa-paa-baeredygtigt-toilet-i-mindeparken.aspx